ความรู้ทั่วไป

บทความ
กระทู้ สร้างโดย วันที่สร้างกระทู้ วันที่ของ
ความคิดเห็นล่าสุด
จำนวน
ผู้ชม
จำนวน
ความคิดเห็น
อายุการใช้งาน Sealed Lead-acid Battery (SLA Battery)
TTS 2023-03-23 07:54:23 0000-00-00 00:00:00 130 0
ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS)
TTS 2023-03-02 10:48:27 0000-00-00 00:00:00 165 0
SNMP Card
TTS 2023-02-14 09:22:29 0000-00-00 00:00:00 173 0
การคำนวณความจุแบตเตอรี่(Ah) และ ระยะเวลาใช้งานของโหลด(Hr)
TTS 2023-01-19 10:04:56 0000-00-00 00:00:00 214 0
ความแตกต่างในการเลือกใช้ Stabilizer กับ UPS
TTS 2022-09-16 09:10:50 0000-00-00 00:00:00 192 0
Uninterruptible Power Supply คืออะไร?
TTS 2022-06-30 08:35:12 0000-00-00 00:00:00 228 0
Stabilizer คืออะไร?
TTS 2022-04-18 07:41:41 0000-00-00 00:00:00 252 0
ถ้าขนาดแบตมีขนาดเท่ากัน แต่ความจุ Ah ไม่เท่ากันควรเลือกยังไงดี?
TTS 2022-02-14 11:17:51 0000-00-00 00:00:00 249 0
การคำนวณค่าไฟฟ้า (UPS+Load) ความแตกต่างของ Power Factor
TTS 2022-01-25 08:46:03 0000-00-00 00:00:00 331 0
เครื่องสำรองไฟฟ้าที่ดี
TTS 2022-01-07 09:39:40 0000-00-00 00:00:00 271 0
การเลือกใช้ UPS และความสูญเสีย Power Factor ทางไฟฟ้า
TTS 2021-09-01 10:18:43 0000-00-00 00:00:00 263 0
สัญลักษณ์เครื่องหมาย "มอก."
TTS 2021-01-22 11:05:58 0000-00-00 00:00:00 567 0
ทรู ออน-ไลน์ ดับเบิลคอนเวอร์ชัน UPS (True On Line Double Conversion UPS)
TTS 2020-10-08 10:58:37 0000-00-00 00:00:00 453 0
ประโยชน์ของ UPS
TTS 2020-09-04 10:49:28 0000-00-00 00:00:00 443 0
ประโยชน์ของแบตเตอรี่ & ประเภทของแบตเตอรี่ (Lead Acid)
TTS 2020-07-10 10:32:26 0000-00-00 00:00:00 630 0
SOC (State of Charge) ของแบตเตอรี่ (SLA/VRLA)
TTS 2020-06-22 14:10:16 0000-00-00 00:00:00 5959 0
SOH (State of Health) ของแบตเตอรี่ (SLA/VRLA)
TTS 2020-05-07 09:32:06 0000-00-00 00:00:00 2963 0
ข้อควรพิจารณาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
TTS 2020-03-02 12:16:11 0000-00-00 00:00:00 474 0
สาเหตุการเกิดและผลกระทบของปัญหาคุณภาพไฟฟ้าในโรงงาน
TTS 2020-02-06 09:18:39 0000-00-00 00:00:00 554 0
ขนาดแรงดันไฟฟ้าแรงต่ำ (ระบบไฟประเทศญี่ปุ่น)
TTS 2019-11-07 13:11:38 0000-00-00 00:00:00 1416 0
การคำนวณหาขนาดของแบตเตอรี่
TTS 2019-10-03 09:42:04 0000-00-00 00:00:00 7339 0
ข้อดีและข้อเสียของ UPS ระบบ True-Online
TTS 2019-09-11 09:19:49 0000-00-00 00:00:00 989 0
ส่วนประกอบของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
TTS 2019-09-04 09:51:44 0000-00-00 00:00:00 573 0
พิกัดการตัดกระแสลัดวงจร
TTS 2019-08-06 09:32:31 0000-00-00 00:00:00 922 0
Bypass (External)
TTS 2019-07-12 10:27:12 0000-00-00 00:00:00 794 0
Parallel UPS (N+X) คืออะไร?
TTS 2019-06-18 09:32:00 0000-00-00 00:00:00 1245 0
เมนสวิตช์ (Main Switch) หรือ สวิตช์ประธาน
TTS 2019-06-05 10:42:25 0000-00-00 00:00:00 633 0
เบรกเกอร์ (เซอร์กิตเบรกเกอร์) หรือ สวิตช์ตัดไฟอัตโนมัติ
TTS 2019-06-05 10:34:56 0000-00-00 00:00:00 665 0
สายดินเพื่อความปลอดภัยหรือสายดินป้องกัน?
TTS 2019-05-21 09:10:59 0000-00-00 00:00:00 546 0
ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าหรือเพาเวอร์แฟคเตอร์
TTS 2019-05-08 08:36:06 0000-00-00 00:00:00 614 0
แรงดันตกชั่วขณะคืออะไร?
TTS 2019-04-22 09:50:00 0000-00-00 00:00:00 637 0
อินเวอร์เตอร์คืออะไร
TTS 2019-03-28 11:24:48 0000-00-00 00:00:00 1290 0
แบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่นิยมใช้ในปัจจุบัน (SLA / VRLA)
TTS 2019-03-08 10:13:49 0000-00-00 00:00:00 2222 0
UPS (Uninterruptible Power Supply)
TTS 2019-02-20 14:48:44 0000-00-00 00:00:00 647 0
วิธี คำนวณค่าไฟฟ้า (UPS+Load)
TTS 2019-01-21 15:34:53 0000-00-00 00:00:00 1877 0
ความแตกต่างและความสูญเสียของ Power Factor
TTS 2019-01-14 15:53:10 0000-00-00 00:00:00 583 0
เครื่องสำรองไฟฟ้าคืออะไร?
TTS 2019-01-07 08:31:23 0000-00-00 00:00:00 604 0
ไฟกระโชก / ไฟกระชาก / Surge คืออะไร?
TTS 2018-12-06 11:44:55 0000-00-00 00:00:00 935 0
คำศัพท์ที่ควรรู้จัก
TTS 2018-11-08 10:05:39 0000-00-00 00:00:00 637 0
มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
TTS 2018-10-12 12:06:30 0000-00-00 00:00:00 642 0
UPS = สำรองไฟฟ้า + ปรับกระแสและแรงดันไฟฟ้า
TTS 2018-09-13 09:12:41 0000-00-00 00:00:00 654 0
Total Protection — True Online UPS
TTS 2018-08-23 11:59:34 0000-00-00 00:00:00 763 0
รูปคลื่นแรงดันทางด้านขาออกเป็นรูปไซน์ (Pure Sine Wave)
TTS 2018-07-05 09:44:23 0000-00-00 00:00:00 1106 0
ระบบไฟญี่ปุ่น
TTS 2018-06-11 09:41:28 0000-00-00 00:00:00 1210 0
รูปคลื่นแรงดันรูปสี่เหลี่ยมแบบระดับขั้น (Simulated Sine Wave)
TTS 2018-06-04 08:39:39 0000-00-00 00:00:00 1092 0
“ฮาร์มอนิกส์” คืออะไร
TTS 2018-05-17 09:02:11 0000-00-00 00:00:00 691 0
ลักษณะการเสื่อมสภาพของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า
TTS 2018-04-26 08:21:01 0000-00-00 00:00:00 3106 0
Preventive Maintenance คืออะไร?
TTS 2018-04-15 16:43:04 0000-00-00 00:00:00 1067 0
อุณหภูมิกับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
TTS 2018-04-09 10:14:36 2021-02-16 07:55:35 1176 1
Static Transfer Switch (STS) คืออะไร
TTS 2018-03-24 07:13:38 0000-00-00 00:00:00 8598 0
วัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษา
TTS 2018-03-12 08:30:24 0000-00-00 00:00:00 3391 0
การใช้งานและความสูญเสียทางไฟฟ้าของ UPS
TTS 2018-03-06 10:44:27 0000-00-00 00:00:00 700 0
ระบบไฟฟ้าที่ดี
TTS 2018-02-24 12:30:58 0000-00-00 00:00:00 661 0
N+X Parallel Redundancy UPS Technology
TTS 2018-02-22 10:07:10 0000-00-00 00:00:00 877 0
ปัจจัยที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพก่อนกำหนด
TTS 2018-02-06 16:57:25 0000-00-00 00:00:00 926 0
ขั้นตอนการ QC เครื่องสำรองไฟฟ้า
TTS 2018-01-14 14:21:00 0000-00-00 00:00:00 678 0
สายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า
TTS 2017-12-11 09:01:15 0000-00-00 00:00:00 678 0
ระบบสายดิน?
TTS 2017-11-22 14:00:35 0000-00-00 00:00:00 728 0
ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าที่เกิดขึ้น?
TTS 2017-11-14 12:41:56 0000-00-00 00:00:00 690 0
Power Factor & Load
TTS 2017-11-10 14:15:37 0000-00-00 00:00:00 995 0
เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า?
TTS 2017-11-05 18:28:48 0000-00-00 00:00:00 716 0
Blackout
TTS 2017-10-10 08:47:39 0000-00-00 00:00:00 579 0
Noise
TTS 2017-10-05 11:33:18 0000-00-00 00:00:00 614 0
Sags
TTS 2017-09-28 15:22:58 0000-00-00 00:00:00 595 0
Spike
TTS 2017-09-13 10:10:36 0000-00-00 00:00:00 622 0
Over Voltage
TTS 2017-09-09 09:22:37 0000-00-00 00:00:00 669 0
Under Voltage
TTS 2017-09-07 12:24:24 0000-00-00 00:00:00 596 0
สูตรการคำนวณค่าทางไฟฟ้ากระแสสลับ
TTS 2017-09-05 11:30:54 0000-00-00 00:00:00 68340 0
ไฟกระชากคืออะไร?
TTS 2017-08-13 19:12:48 0000-00-00 00:00:00 632 0
ไฟตกคืออะไร?
TTS 2017-08-12 10:01:32 0000-00-00 00:00:00 2393 0
ขนาดความจุของแบตเตอรี่ Ah หมายถึงอะไร?
TTS 2017-07-13 11:16:21 2022-04-04 00:38:16 55313 4
แบตเตอรี่ VRLA
TTS 2017-07-13 11:12:05 0000-00-00 00:00:00 1297 0
เครื่องสำรองไฟฟ้า หรือ UPS คืออะไร?
TTS 2017-06-16 10:41:50 0000-00-00 00:00:00 754 0
ระบบทดแทนเครื่องเสียแบบทันทีทันใด (N+X Redundacy)
TTS 2017-05-09 07:41:15 0000-00-00 00:00:00 666 0
เพิ่มขนาดพิกัดกำลังไฟฟ้า (Parallel)
TTS 2017-05-08 08:47:05 0000-00-00 00:00:00 658 0
การพิจารณาเลือกสายไฟฟ้าที่เหมาะสม
TTS 2017-04-28 12:23:22 0000-00-00 00:00:00 10574 0
การดูแลรักษาเครื่องสำรองไฟ
TTS 2017-04-20 23:53:31 0000-00-00 00:00:00 2029 0
สูตรคำนวณระยะเวลาสำรองไฟ
TTS 2017-04-03 08:38:14 0000-00-00 00:00:00 3513 0
สูตรทางไฟฟ้าระบบไฟ 3เฟส
TTS 2017-03-14 16:47:11 0000-00-00 00:00:00 746 0
สูตรทางไฟฟ้าระบบไฟ 1เฟส
TTS 2017-03-10 09:02:45 0000-00-00 00:00:00 715 0
การทำงานของ True On-line UPS
TTS 2017-02-27 09:40:47 0000-00-00 00:00:00 660 0
การทำงานของ Line Interactive with Stabilizer
TTS 2017-02-20 10:31:24 0000-00-00 00:00:00 4440 0
การทำงานของ Offline UPS
TTS 2017-02-06 20:58:28 0000-00-00 00:00:00 740 0
ส่วนประกอบของ UPS
TTS 2017-02-03 00:43:34 0000-00-00 00:00:00 1671 0
คุณภาพกำลังไฟฟ้าคืออะไร
TTS 2017-01-07 16:17:54 0000-00-00 00:00:00 776 0
หลักการทำงานทั่วไปของ UPS
TTS 2017-01-07 16:06:30 0000-00-00 00:00:00 674 0
ประโยชน์ของ UPS
TTS 2017-01-07 16:00:49 0000-00-00 00:00:00 710 0
ระบบแรงดันไฟฟ้าแบบ 3 เฟส 4 สาย (Three phase)
TTS 2017-01-06 04:46:07 0000-00-00 00:00:00 729 0
ระบบแรงดันไฟฟ้าแบบ 1 เฟส 2 สาย (Single phase)
TTS 2017-01-06 04:43:25 0000-00-00 00:00:00 1494 0
Visitors: 59,170