Stabilizer

Stabilizer เป็นคำเรียกสั้นๆ ซึ่งชื่อนั้นมาจากคำว่า Automatic Voltage Stabilizer หรือ เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า หรือ เครื่องรักษาระดับแรงดันและปรับคุณภาพไฟฟ้า

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับปรับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ รวมถึงทำการปรับคุณภาพไฟฟ้าให้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยป้องกันการรับพลังงานไฟฟ้าจากระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่ไม่สม่ำเสมอ (เช่น แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่, ไฟฟ้าตก, ไฟฟ้าเกิน, ไฟฟ้ากระชาก และสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า ฯลฯ)
เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า หรือ Stabilizer จะแตกต่างจาก UPS ตรงที่ไม่สามารถสำรองไฟฟ้าได้ และราคาต่ำกว่า UPS มาก รวมถึงใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

 

ทางบริษัท ไทย เทรดดิ้ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าโดยมีบริการรับติดตั้ง (Installation) , รับออกแบบ (Design) , รับตรวจเช็คระบบเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า (Maintenance) และ รับงานการคำนวณระบบเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 

ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าที่บริษัทฯ นำเข้าและจำหน่าย มีดังนี้

1.เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้ายี่ห้อ TWAVE (ทางบริษัทฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์และจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว) 

1.1 ระบบไฟฟ้า 1เฟส ขนาดตั้งแต่ 500VA-10kVA

1.2 ระบบไฟฟ้า 3เฟส ขนาดตั้งแต่ 10kVA-2000kVA

2.เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้ายี่ห้ออื่นตามความต้องการ (เป็นผลิตภัณฑ์ของเอเซีย ยุโรป หรือ อเมริกา) 

2.1 ระบบไฟฟ้า 3เฟส ขนาดตั้งแต่ 10kVA-3000kVA

Visitors: 69,474