Alpha Series (Input/Output : 220VAC & Isolation Transformer)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ TWAVE รุ่น Alpha Series แบบใช้งานตั้งพื้นและมีหม้อแปลง มีขนาดตั้งแต่ 1kVA - 15kVA

เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ TWAVE รุ่น Alpha Series มีแบตเตอรี่รวมอยู่ภายในตัวเครื่องหรือรุ่นแบตเตอรี่แยกต่างหาก นั้นเป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าชนิด True Online UPS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะกับการใช้งานกับอุปกรณ์ที่มีการกระชากของกระแสไฟฟ้าที่สูงมาก เช่น เครื่องมือแพทย์ เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น     

Visitors: 68,375