UPS

เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อย่อทางภาษาอังกฤษว่า “UPS” ที่มีที่มาจากชื่อเต็มว่า “Uninterruptible Power Supply” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการจ่ายกำลังงานให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นโหลดเมื่อเกิดสภาวะแรงดันไฟฟ้าดับ (Blackout) หรือไฟฟ้าตก (Brownout) จากสภาวะไฟฟ้าปกติ เครื่อง UPS ที่มีใช้งานอาจจะมีหลายขนาด รูปร่างและความสามารถในการจ่ายกำลังงานที่แตกต่างกันออกไป แต่มักจะมีหลักการทำงานพื้นฐานที่เหมือนๆ กันคือ

                  

ในขณะที่มีการใช้งานจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าอย่างปกติแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในตัว UPS จะได้รับการประจุพลังงานไฟฟ้าเก็บไว้และเมื่อมีปรากฎการณไฟฟ้าตกหรือไฟฟ้าดับเกิดขึ้น แบตเตอรี่จะทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายกำลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องในทางปฏิบัติแบตเตอรี่แต่ละตัวจะมีความสามารถในการจ่ายกำลังจำกัดดังนั้นโดยหลักการแล้ว UPS จะต้องสามารถจ่ายกำลังงานไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำการปิดระบบที่ใช้งานอยู่ได้อย่างสมบูรณ์
                  

UPS (Uninterruptible Power Supply) คือ เครื่องสำรองไฟฟ้าที่สามารถทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น  ไฟดับ ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชากได้ เหมาะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ต้องการกระแสไฟฟ้า อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เช่น คอมพิวเตอร์ เครือข่าย เครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น

 

ทางบริษัท ไทย เทรดดิ้ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าเครื่องสำรองไฟฟ้า หรือ ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) โดยให้บริการงานติดตั้ง (Installation) , ออกแบบ (Design) , ตรวจเช็คระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า (Maintenance) และ งานการคำนวณระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้าที่บริษัทฯ นำเข้าและจำหน่าย มีดังนี้

1.เครื่องสำรองไฟฟ้ายี่ห้อ TWAVE (ทางบริษัทฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์และจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว) 

1.1 ระบบไฟฟ้า 1เฟส ขนาดตั้งแต่ 400VA-10kVA

1.2 ระบบไฟฟ้า 3เฟส ขนาดตั้งแต่ 10kVA-1000kVA

2.เครื่องสำรองไฟฟ้ายี่ห้ออื่นตามความต้องการ (เป็นผลิตภัณฑ์ของเอเซีย ยุโรป หรือ อเมริกา) 

2.1 ระบบไฟฟ้า 3เฟส ขนาดตั้งแต่ 10kVA-2000kVA

Visitors: 68,375