Power Plus Series (Input/Output : 380VAC)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ TWAVE รุ่น Power Plus แบบใช้งานตั้งพื้นเป็นระบบ 3Phase มีขนาดตั้งแต่ 10kVA - 40kVA

เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ TWAVE รุ่น Power Plus Series มีแบตเตอรี่รวมอยู่ภายในตัวเครื่องหรือรุ่นแบตเตอรี่แยกต่างหาก นั้นเป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าชนิด True Online UPS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะกับการใช้งานกับเครื่องมือแพทย์ เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม และ กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท

Visitors: 68,375