True On-Line UPS

ระบบ True On-line UPS เป็น UPS ที่มีศักยภาพสูงสุด สามารถป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าได้ทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็น ไฟดับ, ไฟตก, ไฟเกิน หรือสัญญาณรบกวนใดๆ และให้คุณภาพไฟฟ้าที่ดี กล่าวคือ เครื่องประจุกระแสไฟฟ้า (Charger) และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) จะทำงานตลอดเวลา ไม่ว่าคุณภาพไฟฟ้าจะเป็นอย่างไร ก็สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า (Load) ได้ตามปกติ ยกเว้นกรณีเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) เสีย จึงจะจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า (Main) จากการไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้า (แต่ไม่ควรใช้งานต่อไปหากเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า {Inverter} เสีย) ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ UPS ชนิดนี้มีราคาสูงกว่า UPS ชนิดอื่นๆ 

ข้อดีและข้อเสีย ของ UPS ระบบนี้ 

ข้อดี : สามารถแก้ปัญหาทางไฟฟ้าได้ทุกกรณี และมีความเชื่อถือได้สูง, อุปกรณ์ไฟฟ้า (Load) จะได้รับพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยไม่หยุดชะงัก, สามารถผลิต UPS ได้ทุกขนาด และสามารถตรวจเช็คเครื่อง UPS ได้โดยไม่ต้องปิดอุปกรณ์ต่อพ่วง (Load) 

ข้อเสีย : การออกแบบยุ่งยาก และซับซ้อนมาก, มีขนาดใหญ่ และน้ำหนักมาก และมีราคาที่สูง


  • เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ TWAVE รุ่น iMax Series แบบใช้งานในตู้ Rack 19" & Tower มีขนาดตั้งแต่ 1kVA - 10kVA

  • เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ TWAVE รุ่น iPower Series แบบใช้งานตั้งพื้น มีขนาดตั้งแต่ 1kVA - 10kVA

  • เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ TWAVE รุ่น iPower 3Phase แบบใช้งานตั้งพื้น มีขนาดตั้งแต่ 10kVA - 20kVA

  • เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ TWAVE รุ่น Power Plus แบบใช้งานตั้งพื้นเป็นระบบ 3Phase มีขนาดตั้งแต่ 10kVA - 40kVA

  • เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ TWAVE รุ่น Alpha Series แบบใช้งานตั้งพื้นและมีหม้อแปลง มีขนาดตั้งแต่ 1kVA - 15kVA

  • เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ TWAVE รุ่น Premium Plus Series แบบใช้งานตั้งพื้นและมีหม้อแปลง มีขนาดตั้งแต่ 10kVA - 80kVA
Visitors: 68,375