Premium Plus Series (Input/Output : 380VAC & Isolation Transformer)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ TWAVE รุ่น Premium Plus Series แบบใช้งานตั้งพื้นและมีหม้อแปลง มีขนาดตั้งแต่ 10kVA - 80kVA

เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ TWAVE รุ่น Premium Plus Series เป็นรุ่นที่มีแบตเตอรี่แยกต่างหากจึงทำให้ต้องมีตู้แบตเตอรี่เพิ่มเติม โดยเครื่องรุ่นนี้มีความทนทานสูงมาก เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าชนิด True Online UPS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะกับการใช้งานกับอุปกรณ์ที่มีการกระชากของกระแสไฟฟ้าที่สูงมาก เช่น เครื่องมือแพทย์ เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม และเครื่องจักรหนักทุกประเภทเป็นต้น 
Visitors: 68,375