หน้าแรก

บริษัท ไทย เทรดดิ้ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด 

     เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2555 โดยใช้ชื่อว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย เทเลเน็ต โดยมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มัลติมีเดีย ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบกล้องวงจรปิด ระบบเน็ตเวิร์ค ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ และ เครื่องสำรองไฟฟ้า ซึ่งบริษัทฯ นั้นได้มีเจ้าหน้าที่ดูแลในด้านเทคนิควิศวกรรมโดยเฉพาะสำหรับลูกค้าในด้านข้อมูลเทคนิคผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

     ปีพ.ศ.2558 บริษัทฯ ได้ทำการแปรสภาพเป็น บริษัท ไทย เทรดดิ้ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด โดยได้เดินหน้าดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ยี่ห้อ TWAVE ซึ่งได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.1291 เล่ม 1-2553 , มอก.1291 เล่ม 2-2553 , มอก.1291 เล่ม 3-2555) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในปีพ.ศ.2559

                                    Thai Trading and Solution Co., Ltd.
                                                     The Power Supply of Your Choice

                                                             "ระบบไฟฟ้าที่คุณเลือก"

Visitors: 69,471