เกี่ยวกับเรา

                          Thai Trading and Solution Co., Ltd.
                                The Power Supply of Your Choice

                                           "ระบบไฟฟ้าที่คุณเลือก"

ชื่อบริษัท                    : บริษัท ไทย เทรดดิ้ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

จดทะเบียนบริษัท        : 1 ตุลาคม พ.ศ.2558

ที่ตั้งบริษัท                  : 1/241 ซอยสายไหม 23/1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220

ทุนจดทะเบียน            : 2,000,000 บาท

เลขทะเบียนการค้า      : 0105558158904 (สำนักงานใหญ่)

เครื่องหมายการค้า      : TWAVE (UPS , Stabilizer , Battery)

 

              บริษัท ไทย เทรดดิ้ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด (Thai Trading and Solution Co., Ltd.) มีรากฐานที่มั่นคงยาวนานกว่า 5 ปี โดยที่ลูกค้าให้ความเชื่อมั่นในบริการของบริษัทฯ มาโดยตลอด ตั้งแต่ช่วงแรกยุคบุกเบิกให้บริการด้าน Power Solution & Security Solution จากจุดเริ่มต้นก่อตั้งจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย เทเลเน็ต (Thai Telenet Limited Partnership) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2555

               บริษัทฯ ได้ฝึกฝนความเชี่ยวชาญและสั่งสมประสบการณ์จากยุคเริ่มต้น ด้วยการดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มัลติมีเดีย ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบกล้องวงจรปิด ระบบเน็ตเวิร์ค ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ และ เครื่องสำรองไฟฟ้า จึงมีความชำนาญในการออกแบบ คำนวณ ติดตั้งและบริการหลังการขาย จนได้รับความเชื่อถือจากลูกค้ามาอย่างเหนียวแน่นมั่นคง หลายองค์กรยังใช้บริการอย่างต่อเนื่อง อันเป็นจุดเด่นของบริษัทฯ

              ในขณะเดียวกันภายในบริษัทฯ เองก็ดูแลผู้ร่วมงานทุกคนเสมือนคนในครอบครัว บุคลากรส่วนมากจึงอยู่ทำงานในบริษัทฯ มานานมีความชำนาญสูงและได้รับการพัฒนาต่อยอดความรู้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็รู้จักคุ้นเคยกับลูกค้าในการบริการเป็นเวลานานจนมีความผูกผันและไว้วางใจกันเป็นอย่างดี แม้จะมีการปรับเปลี่ยนระบบบริหารให้ทันสมัยเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น เน้นความเป็นมืออาชีพ และนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ แต่ไม่ได้เปลี่่ยนปรัชญาการบริการและคุณภาพมาตรฐานที่ลูกค้าไว้วางใจซึ่งสั่งสมมาแต่เดิม มีแต่การปรับปรุงมาตรฐานและคุณภาพให้สูงขึ้นจากเทคโนโลยีอันทันสมัยมากขี้นเข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

             การต่อยอดความไว้วางใจของลูกค้าที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจากการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเสมือนเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมคิดที่ติดโตไปด้วยกัน เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพสำหรับให้บริการไปถึงทุกคนอย่างมีคุณภาพและความพึงพอใจจนปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและยอมรับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งทั่วประเทศ

 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ :

การเป็นผู้นำให้บริการเรื่องบ้านและอาคารแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรทุกเรื่องบ้านและอาคารที่ลูกค้าต้องการความสะดวกสบายและความพึงพอใจ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญทุกด้านของบริษัทฯ เองทั้งหมดทุกขั้นตอนอย่างครอบคลุมด้วยคุณภาพที่คุณไว้วางใจ

 

วัตถุประสงค์ :

1. สร้างตราสินค้าในการบริการให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหมาย
2. ปรับปรุงคุณภาพพนักงานให้มีคุณภาพ และมีความรู้ความสามารถจนเป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้า ปรับปรุงระบบการจัดการในการบริการ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

 

แผนงานทางด้านธุรกิจ :

นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พร้อมด้วยการบริการ ให้เช่า ออกแบบ คำนวณ ติดตั้ง และซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ ในระบบ Power Solution & Security Solution ในผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ดังนี้

1. Uninterrupted Power Supply (UPS)

   1.1 ระบบไฟฟ้า 1เฟส ขนาดตั้งแต่ 400VA-10kVA

   1.2 ระบบไฟฟ้า 3เฟส ขนาดตั้งแต่ 10kVA-1000kVA

2. Automatic Voltage Stabilizer

   2.1 ระบบไฟฟ้า 1เฟส ขนาดตั้งแต่ 500VA-10kVA

   2.2 ระบบไฟฟ้า 3เฟส ขนาดตั้งแต่ 10kVA-2000kVA

3. Valve Regulated Lead Acid Battery

    3.1 แบตเตอรี่ 12V ขนาดตั้งแต่ 7Ah-200Ah

4. UPS Rental & Maintenance

Visitors: 68,375